Toegang tot de school

Lagere school

  • Ingang lagere school Schoolstraat
  • Poortje Stijn Streuvelstraat (Kinderen wandelen zelfstandig tot aan de lagere school)

Kleuterschool

  • Poortje Stijn Streuvelstraat (Er staat een juf aan de poort)
  • Ingang kleuterschool Schoolstraat

Werk mee aan een veilige verkeerssituatie en parkeer dus enkel op de voorziene parkeerplaatsen.
De bushalteplaats aan de hoofdingang mag enkel nog gebruikt worden als Kiss and Ride-zone.

Wanneer kinderen later toekomen, komen zij binnen langs de hoofdingang en melden ze zich aan op het secretariaat.