Schoolbestuur

We zijn een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van onze school en is de eindverantwoordelijke voor ons schoolgebeuren. Het is verantwoordelijk voor de uitbouw van de school, voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het kwaliteitsvol onderwijs.

Schoolbestuur

Gemeentebestuur van Beerse

Heilaarstraat 6
2340 Beerse
Tel. : 014 61 19 71

Dhr. Bart Craane, Schepen van onderwijs