Samenwerking met

Schoolbestuur : Gemeentebestuur Beerse
Bisschopslaan 56
2340 Beerse
tel. : 014 61 19 71

Voor vragen i.v.m. het onderwijs in de gemeente kun je steeds terecht bij:

  • Bart Craane, Schepen van onderwijs
  • de onderwijsdienst op het gemeentehuis

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.
De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen.
De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.
In onze scholengemeenschap is er gekozen voor 1 schoolraad.

De huidige schoolraad bestaat uit:

  • De vertegenwoordigers van het personeel
  • De vertegenwoordigers van de ouders
  • De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap
  • De directeur van de school
  • De schepen van onderwijs

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw).

Dhr. Piet Mariën, pedagogisch adviseur, is de contactpersoon voor onze school.

Lees meer: OVSG : Pedagogische begeleiding

Vestigingsplaats : Turnhout
Rubensstraat 170 – 2300 Turnhout
Telefoon: 014/41 64 39
Fax: 014/42 60 15
e-mail: turnhout@clb-kempen.be
website : http://www.clb-kempen.be