Pedagogische begeleidingsdienst

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw).

Dhr. Bart Van Dyck, pedagogisch adviseur, is de contactpersoon voor onze school. Meer info vindt u hier.