Pedagogische begeleidingsdienst

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw).

Dhr. Piet Mariën / Dhr. Bart Van Dyck, pedagogisch adviseur, zijn de contactpersonen voor onze school. Meer info vindt u hier