Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie wil een professionele en autonoom functionerende organisatie zijn die binnen haar bevoegdheid de onderwijskwaliteit bewaakt en stimuleert. Ze evalueren, signaleren en overleggen op basis van onderzoek en hebben daarbij aandacht voor essentiële menselijke en maatschappelijke waarden. De overheid is de opdrachtgever. Onderwijsinstellingen, leerlingen en ouders zijn het doelpubliek. Meer informatie vindt u hier