Schoolraad

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.
De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen.
De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.
In onze scholengemeenschap is er gekozen voor 1 schoolraad.

De huidige schoolraad bestaat uit:

  • De vertegenwoordigers van het personeel
  • De vertegenwoordigers van de ouders
  • De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap
  • De directeur van de school
  • De schepen van onderwijs