Voor- & naschoolse opvang

Voor- en naschools kunnen de kinderen tegen een kleine vergoeding in de voor- of nabewaking blijven.

Voorschoolse opvang
Elke schooldag: 7u00 – 08u30
Om 08u30 worden de kleuters naar de speelzaal gebracht en de leerlingen van de lagere school naar de speelplaats.

Naschoolse opvang
Maandag – dinsdag – donderdag: 16u15 – 18u00
Woensdag: 12u00- 16u00
Vrijdag: 15u15 – 18u00

IBO Beerse biedt opvang aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Je reserveert de nodige opvang via de online applicatie.