Documenten inschrijving

Wat breng je mee? 

  • ISI+ kaart of kids – ID

Heeft u één van bovenstaande documenten niet? Volstaan volgende: 

  • Een uittreksel uit de geboorteakte 
  • Trouwboekje van de ouders 
  • Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister 
  • De reispas voor vreemdelingen

Digitaal inschrijven? 

Stuur ons een mail en wij bezorgen een link voor de inschrijving.