Inschrijven

Kleuters en leerlingen van de lagere school kunnen ten vroegste vanaf de eerste schooldag van september van het voorgaande schooljaar op het secretariaat van de school worden ingeschreven:

– elke schooldag en in de zomervakantie in de voormiddag (eerste en laatste week).

De inschrijving van een kind gebeurt aan de hand van de ISI+kaart of een officieel document zoals: uittreksel uit de geboorteakte, Kids-ID-kaart, trouwboekje, reispas, bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister.