Leerlingenraad

In de leerlingenraad zitten telkens twee leerlingen uit het 3e tot het 6e leerjaar. Elke klas kiest zelf zijn/haar vertegenwoordiger. 

Zij bespreken thema’s die voor leerlingen belangrijk zijn en geven hierover advies. 

Leerlingen geven ideeën over de speelplaats, schoolactiviteiten,… Ze vertellen wat voor hen belangrijk is. Op deze manier trachten we de kinderen te betrekken om samen school te maken.