Welkom in “de singel” …

“singel = buitenwal om een stad of de plantsoenen daarlangs”

Sinds geruime tijd grenst de gemeentelijke basisschool in de Schoolstraat aan de groene gordel die door het centrum van ons dorp loopt. Het grasveld grenzend aan de toegang via het Kerkplein, siert onze schoolomgeving. Deze plaats kreeg de naam “de Singel” toebedeeld.

Als school voelen wij ons goed in ons vel aan de rand van deze groene gordel door het centrum: de Singel biedt ons een veilige toegang tot onze school en nodigt uit te genieten van ruimte, licht en groen. Via de Singel, bevinden we ons snel in het park ‘Tempelhof’ en kunnen we doorsteken naar het ‘Nief Park’, eventueel tot aan het Echelpoelpark. Het is een ideaal vertrekpunt voor allerlei uitstappen. Zo voelen wij ons verbonden met onze directe groene omgeving en is er gelegenheid te over om de natuur rondom ons in te duiken.

“Singel” verwijst ook naar een waterloop in of om een stad. Voor wie het niet wist, er loopt een kleine waterloop nabij onze school, de Laak. “Singel” verwijst vaak naar een brede en sterke band, een draagband.

Zo hoort het ook in een school te zijn: samen vormen we een gordel, een sterke draagband, aaneengeregen door individuen die elkaar dragen en zich gedragen weten. Dit opent de weg naar een groeiproces waar je met je talenten en ervaringen, je persoonlijkheid kan ontwikkelen, door te ontdekken en te leren in een sfeer van wederzijds respect waar ieder ongedwongen zichzelf mag zijn.

In 2013 besloot het lerarenteam om onze school in te wijden met een eigen naam, verbonden met zijn locatie, de Singel. In verbondenheid maken wij samen school. Gemeentelijke Basisschool De Singel,  heet ieder van harte welkom en wenst ieder een deugddoend groei-jaar toe waarbij elk kind centraal staat!

Om onze waarden en opvattingen over wat goed onderwijs voor ons betekent zijn we met het ganse team, onze leerlingen 4de  lj. 5de lj. en 6de lj. en een afvaardiging ouders op zoek gegaan naar de belangrijkste waarden binnen onze school.  Uit een gamma van waarden kozen we er 7 die ons nauw aan ons hart liggen.

Transparantie :

openheid, doorzichtigheid, toegankelijkheid, ruimte voor gesprek, ruimdenkend, openstaan voor verandering

Actief leren:

speels/actief, beweging/dynamiek, hoeken-en contractwerk, groepswerk, zelfstandigwerk, probleemoplossend denken

Eigenheid:

jezelf mogen/kunnen zijn, iedereen telt, kwaliteiten ontplooien, karakter/persoonlijkheid, uitstraling

Samenwerken :

verenigde krachten, kind/ouder/school, binnen als buiten de school, enthousiasme, centraal

Projecten/spel:

Plezier, genieten, speels, inzet, samenzijn, feestelijk, overkoepelend activiteiten met de ganse school

Open communicatie:

Kunnen/mogen/durven uiten, participatie, verbodenheid versterken, groei mogelijkheden, uitstraling, kracht

Zorg:

School met een hart voor iedereen, zorgzaam, goed gevoel, warm en liefdevol, positief

Kracht /sterkte van onze kleuterschool:

Samenzijn, zorgzaam, verbondenheid, vertrouwde omgeving

Gelijkheid: warm en liefdevol, kansen om te groeien, vrolijkheid/opgewekt

Vanuit deze waarden en onze dagelijkse werking proberen we bij de kinderen die we mogen begeleiden, de basisvoorwaarden om tot leren te komen waar te maken. Binnen onze school wordt er geleerd en geleefd. Wij trachten elk kind in alle facetten van zijn persoon te vormen. We helpen elk kind bij het zoeken naar de mogelijkheden van zijn eigen kennen en kunnen: de onvermoede talenten maar ook de grenzen en beperktheden. Elk kind krijgt een plaats op de eerste rij, we willen kinderen kansen bieden om te groeien binnen een veilige, warme omgeving waar ook falen, een tegenslag toegelaten wordt. Ons enthousiast team staat klaar om samen met uw kind(eren) deze uitdaging aan te gaan!